Seanca nr. 21 – 26.06.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 21-të e mbajti me datë 26.06.2023me fillim prej ora 13:45

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 20-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 26.6.2023.
  1. Propozim-vendim për dhënien e ndihmës financiare – donacion Këshillit të Shoqatës për Etikë në Media të Maqedonisë ETIKA PRES Shkup për mundësimin e funksionimit pa pengesë të Zyrës Ekzekutive dhe Komisionit për ankesa dhe Propozim – kontratë për donacion.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility