Seanca nr. 21 më datë 30.04.2013

Seanca nr. 21 e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 30.04.2013 (e martë) me fillim prej ora 10:00

 

  Rendi i ditës

 

1. Raport për mosbalancimin e përfaqësimit mediatik  gjatë periudhës së fushatës zgjedhore të zgjedhjeve lokale 2013-04-26

 

2. Informacion në lidhje me Kërkesë mendimin nga SHTR ROBI, me propozim vendim

 

3. Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për mënyrën e shfrytëzimit,  menaxhimin dhe mirëmbajtjen e veturave zyrtare të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës nr. 01-2041/1 nga data 26.04.2012 – Shtojcë nr. 1 ekzaminim  i veturave zyrtare.

 

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility