Seanca nr.22 – 15.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 22-të më 15 qershor 2020, me fillim nga ora 15:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 21-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 4 qershor 2020.
  2. Propozim-metodologji për monitorimin e përfaqësimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore radiotelevizive gjatë proceseve zgjedhore.
  3. Propozim – udhëzime për verifikimin e raporteve për reklamat politike me pagesë të transmetuara.
  4. Udhëzimet e propozuara për kufizimet në reklamat politike me pagesë për zgjedhjet e vitit 2020.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility