Seanca nr. 22 – 20.5.2024

Agjencisa për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 22 e mbajti me datë 20.5.2024 nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 21-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 10.5.2024.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TV SHENJA SHPKNJP Shkup.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR JON-RADIO SHPK Strugë.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility