Seanca nr. 22 më 11.6.2012

Seanca nr. 22 mbahet më 11 qershor 2012, fillon në orën 15:00, me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility