Seanca nr.23 – 18.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 23-të më 18 qershor 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 22-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 15 qershor 2020.
  2. Propozim për ndryshimin e Udhëzimeve për Kufijtë e Reklamimit Politik me pagesë për Zgjedhjet 2020.
  3. Propozim për shqiptimin e vërejtjes publike për operatorin PET NET nga Gjevgjelia.
  4. Propozim për vërejtje publike operatorit DRIM SAT IPTV nga fshati Çegrane, Gostivar.
  5. Propozim për shqiptimin e vërejtjes publike ndaj botuesit të medias së shkruar KAPITAL MEDIJA GROUP nga Shkupi.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit publik – Furnizime zyre.
  7. Propozim për dhënie miratimi për zbatimin e procedurës së prokurimit publik – Pije dhe nevoja kuzhine.
  8. Propozim për pëlqimin për anëtarësimin e Këshillit Suedez të Medias në EPRA dhe për miratimin e Llogarisë
  9. Përfundimtare Financiare të Sekretariatit EPRA për vitin 2019.
  10. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility