Seanca nr.23 – 23.05.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr.22  e mbajti me datë 23.5.2024  nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 10:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 22-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 20.5.2024.
  2. Raport për reklamimin e paguar politik të transmetuesve për rrethin e dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet presidenciale 2024.
  3. Raport për reklamimin e paguar politik të transmetuesve për Zgjedhjet parlamentare 2024.
  4. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës për furnizim publik –  shërbim: Mirëmbajtja e ueb sajteve të Agjencisë.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility