Seanca nr. 23 me datë 14.05.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr 23 do ta mbaje me datë 14.05.2013 (e martë) me fillim prej ora 10:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr 23 do ta mbaje me datë 14.05.2013 (e martë) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 20 e Këshillit e mbajtur me datë 24.04.2013, për të cilën kishte edhe një vazhdimësi e mbajtur me datë 25.04.2013.

2. Raport nga monitorimi i servilit programor SHTR Alsat M Shkup, emetuar me datë 15 prill 2013.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Televizioni Sitel Shkup emetuar me datë 15 prill 2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Kanal 5 Shkup emetuar me datë 15 prill 2013.

5. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Televizioni Telma Shkup emetuar me datë 15 prill 2013.

6. Informacion për plotësimin e obligimit për publikimin e të dhënave në pajtueshmëri me nenin 20 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit pë veprimtari radiodifuzive.

7. Informacion për radiodifuzerët që nuk kanë dorëzuar të dhëna për punën ekonomiko-financiare për vitin 2012.

8. Informacion për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive për banorët e fsh. Creshka, komuna e Shtipit, me propozim vendim.

9. Propozim për procedurën e nënshkruar për procesin e sjelljes së veprimeve për furnizime publike në Këshillin e radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

10. Kërkesë nr. 11-83 me datë 30.04.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor Kabell Kall import-eksport Kërçovë.

11. Kërkesë nr. 11-87 me datë 08.05.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 42 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

12. Kërkesë nr. 11-85 me datë 30.04.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Spejs Tel-Net fsh. Kadino, Ilinden, Shkup.

13. Kërkesë nr. 11-84 me datë 30.04.2013, për regjistrimin e paketës së servisit programor nr. 1 të Sjoqërisë për shërbime, tregti dhe prodhimtari MOBI Servis import-ekspor Prilep, komuna e Krivogashtanit.

14. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility