Seanca nr.24 – 21.07.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 24-të e mbajti me datë 21.07.2023 me fillim prej ora 12:00

RENDI i DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 23-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 19.07.2023.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për heqje të lejes për transmetim në televizion të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive IRIS SHPK Shtip.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility