Seanca nr.25 – 01.08.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 25-të e mbajti me datë 01.08.2023 me fillim prej ora 12:05

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e njëzet e katërt e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 21.7.2023.
  2. Shqyrtimi i Raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 prill deri më 30 qershor 2023.
  3. Propozim-vendim për heqje të lejes për transmetim televiziv të SHTR televizioni IRIS SHPK Shtip.
  4. Propozim-vendim për heqje të lejes për transmetim në radio të SHTR BALLKAN FM RADIO SHPKNJP Gostiver.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility