Seanca nr.25 – 31.05.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 25 e mbajti me datë 31.5.2024 nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 24-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 30.5.2024.
  2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TV SHENJA SHPKNJP nga Shkupi.
  3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR JON-RADIO SHPK Strugë.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të RA Gallaksi nga Kavadari për shkelje të nenit 15 paragrafi (1) të Ligjit për Media.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të RA PRO-FM nga Gostivari për shkelje të nenit 15 paragrafi (1) të Ligjit për Media.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility