Seanca nr.26 – 10.07.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 26-të më 10 korrik 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 25-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 24.06.2020.
  2. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për periudhën nga 1 prilli deri më 30 qershor 2020.
  3. Propozim për caktimin e masës TRD ALFA TV DOOEL Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAVVMU.
  4. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve financiare për rinovimin e 4 qasjeve të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve të “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
  5. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility