Seanca nr.26 – 10.07.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audivizuele seancën e 26-të e caktoi më 10.07.2020  (e premte), me fillim në ora14:00,që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i propozim -procesverbalit I Këshillit të Agjencisë për shërbimr mediatike audio dhe audiovizuele , mbajtur në ora 24.06.2020.
  2. Rishikimin e raportit tremujorsh për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën prej 01 prill-30 qershor.
  3. Propozim për shqiptimin e një mase për TRD AJFA TV SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 i LSHMAAV.
  4. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve financiare për rinovimin e 4 akseseve të përdoruesit në bazë elektronike të rregullores në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
  5. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility