Seanca nr. 27-të më datë 06.06.2013

Seanca nr. 27-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 06.06.2013 (e enjte), me fillim prej ora 12:00.

 

Rendi i ditës

 

1. Kërkesë nr. 11- 239 më datë 28.05.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 2 Shoqata  për prodhime dhe shërbim – Strugë

2. Kërkesë nr. 11-86 më datë 30.04.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 44 Shoqata për telekomunikim ixhinieringu , softuer, tregti dhe shërbime “BLIZU MEDIA END BROUDBEND” – Shkup, për qytetin Shkup, Tetovë, Kumanovë, Prilep.

3. Propozim vendime për shpërndarjen e furnizimit publik për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë

4. Raport nga udhëtimi zyrtar në Strugë, e përgatitur nga anëtarët e Këshillit, Mr. Boris Arsov, Stole Naumov dhe Arben Saiti Udhëheqës i Sektorit të Teknologjisë dhe Informatikës

5. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility