Seanca nr.28 – 16.07.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 28-të më 16 korrik 2020, me fillim nga ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 27-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 15 korrik 2020.
  2. Inicimi i procedurës për kundërvajtje ndaj një transmetuesi për shkak të shkeljes së heshtjes zgjedhore.
  3. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility