Seanca nr. 28-të më datë 28.07.2013

Seanca nr. 28-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 07.06.2013 me fillim prej ora 15: 30

 

Rendi i ditës

1. Sjellja e vendimit për  pagesën e mjeteve pas përllogaritjeve të kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për ndërtimin objektit – Institucione shtetërore në rrugën Mito Haxhivasilev Jasmin pn, parcelë ndërtimore 8.29, KP. 13521/3 KO. Qendër 1, kompleks 13/1.

2. Të ndryshme  Accessibility

Accessibility