Seanca nr. 29 – 08.10.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 29-të e mbajti me datë 06.9.2023 me fillim në ora 14:05.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 27-të  e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 29.08.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 6-të publike e  Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 29.08.2023.
  3. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca 28-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 29.08.2023.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit Altra-Sat 2000 nga Ohri, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  5. Propozim-aktvendim për fshirej nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI POLLOG Tetovë.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility