Seanca nr.29 – 27.07.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 29-të e caktoi më  27.07.2020 (e hënë), me fillim në ora 14:00, që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 28-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , e mbajtur më 15. 07. 2020.
  2. Raport mbi prezantimin e mediave gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2020.
  3. Propozim për fidhimin e procedurave paraprake për shkelje të Kodit zgjedhor.
  4. Propozim për shqiptimin e një mase ndaj TRD TELEVIZION MAKPETROL SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për prokurim publik-shërbim: Hulumtimine – Analiza për çështjet gjinore dhe mënyrën e portretizimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesit.
  6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility