Seanca nr.29 – 27.07.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 29-të më 27 korrik 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 28-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 16.07.2020.
  2. Raport nga prezantimi mediatik zgjedhor gjatë Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare 2020.
  3. Propozime për fillimin e procedimit penal për shkelje të Kodit Zgjedhor.
  4. Propozim për caktimin e masës ndaj TELEVIZIA MAKPETROL DOOEL Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi Z të ZAVVMU dhe Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit publik-shërbimi: Hulumtim – Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra se si paraqiten femrat dhe meshkujt në programet e transmetuesve.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility