Seanca nr. 29 – 29.7.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 29-të e mbajti me datë 29.07.2022 me fillim prej ora 14:05

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 28-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 27.7.2022.
  2. Propozim–vendim për heqjen e lejes për radio emetim të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive KAPITOLL FM SHPKNJP Shkup.
  3. Propozim për dhënien e miratimit  për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbime: Mirëmbajtjen e modulit shtesë të zgjidhjes së aplikimit të përhershëm „Sistem për regjistrim elektronik i rrjeteve të komunikimit publik“.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility