Seanca nr. 29-të më datë 14.06.2013

Seanca e  29-të e Këshillit të Radiodifuzionit  të RM-së do të mbahet më datë 14.06.2013 (e premte) me fillim prej ora 12:00

 

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca e 13-të e Këshillit  e mbajtur më datë 14.05.2013, për të cilën kishte edhe një vazhdimësi  e mbajtur më datë 06.06.2013.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca  nr. 24 e Këshillit e mbajtur më datë 17.05.2013

3. Propozime nga Këshilli i Radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë për plotësimin e Projekt Ligjit për media dhe shërbime mediatike audio vizuale  (Projekt versioni më datë 05.06.2013)

4. Raport për arritjen e obligimeve për emetimin e pjesëve audio vizuale evropiane për vitin 2012

5. Raport nga monitorimi i NP Radio Televizioni i Maqedonisë, servisi i  parë programor  i Radio Maqedonisë transmetuar më datë 29 maj 2013

6. Raport nga monitorimi i NP Radio Televizioni i Maqedonisë , servisi i dytë programor i Radio Maqedisë transmetuar më datë 29 maj 2013

7. Raport nga monitorimi i servisit programor të NP Radio Televzioni i Maqedonisë , servisi i tretë programor i Radio Maqedonisë, transmetuar më datë 29 maj 2013

8. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Radio Antena 5 –  Shkup, transmetuar më datë 16 maj 2013-06-11

9. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive ROS Metropolis Radio  – Shkup , transmetuar më datë 16 maj 2013

10. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR RADIO KANAL 77- Shtip transmetuar më datë 16 maj 2013

11. Informacion për kryerjen e ndërrimit të strukturës pronësore të SHTR Televizioni KOBRA – Radiovish

12. Informacion për pagesën dorëzimit të përllogaritjeve të radiodifuzerëve më 29.05.2013

13. Informacion nga pjesëmarrja e trajnimit për krijimin e kapaciteteve të trupit koordinator kombëtar  për implementimin e Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me pengesa në Republikën e Maqedonisë , e përpunuar nga Mr. Sasho Bogdanovski

14. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility