Seanca nr.3 – 15.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 3-të e mbajti me datë 15.01.2024 (e hënë) me fillim preja ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 2-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 11.1.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 2-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 11.1.2024.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup.
  4. Propozim-vendim për dhënie të ndihmës financiare – donacion për Shoqatën (Asociacionin) e qytetarëve Laboratorit të Raportimit  Investigativ – IRL Shkup dhe Propozim – marrëveshje për donacion.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e mëposhtme të furnizimit publik – mallra: Pajisje TIK.
  6. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility