Seanca nr 3 më datë 17.01.2013

Seanca nr. 3 e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 17.01.2013 (e enjte), me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1. Propozim sigurimi i politikës së Këshillit të Radiodifuzionit në fushën e teknologjive të informacionit

 

2. Analizë e monitorimit të strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe obligimet e tyre në aspektin e transparencës së pronësisë në periudhën prej 1 korrik – 31 dhjetor 2012

 

3. Raport për plotësimin e obligimeve për mbrojtjen dhe nxitjen е identitetit kulturor në vitin 2012

 

4. Raport nga monitorimi i servisit programor  Makedonsko radio – Radio Skopje (Radio Shkupi), i transmetuar më 11 dhjetor 2012.

 

5. Raport nga monitorimi i servisit programor Makedonsko radio – Radio Dva (Radio Dy), i transmetuar më 11 dhjetor 2012

 

6. Raport nga monitorimi i servisit programor Makedonsko radio – Radio Skopje tret kanal (Radio Shkupi kanali i tretë), transmetuar më 11 dhjetor 2013

 

7. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR Radio Kanal 5 – Shtip, i transmetuar më 11 dhjetor 2012

 

8.  Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR RADIO ANTENA 5 – Shkup, i transmetuar më 11 dhjetor 2012

 

9.  Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqatës tregtare radiodifuzive Ros Metropolis – Shkup,transmetuar më 11 dhjetor 2012

 

10. Kërkesë nr. 11 – 17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar servisi programor nr. 23 të SHTR – operatorit të rrjetit kabllor ROBI –  Shtip, për qytetin e Shtipit

 

11. Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 21 të SHTR- operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Shkupit

 

12. Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 21 të SHTR- operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Sveti Nikollës (Shën Nikollës)

 

13. Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 19 të SHTR operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Velesit

 

14. Kërkesë nr. . 11-17 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 21 të SHTR operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Manastirit

 

15. Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 19 të SHTR operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Strumicës

 

16. Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 16 të SHTR operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Koçanit

 

17. Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 11 të SHTR operatori i rrjetit kabllor ROBI- Shtip, për qytetin e Koçanit

 

18. Kërkesë nr. 11-06 më datë 11.01.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 35 të Makedonski Telekom AD – Skopje (Telekomi i Maqedonisë SHA – Shkup)

 

19. Kërkesë nr. 11-438më datë 25.12..2012 për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 34 të Makedonski Telekom AD – Skopje (Telekomi i Maqedonisë SHA – Shkup)

 

20. Kërkesë nr. 11-420 më datë 17.12.2012, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor  nr. 3 të SHTR – operatori i rrjetit kabllor KDS – VT – Probishtip.

 

21. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility