Seanca nr.30 – 30.07.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 30-të më datë 30.07.2020, me fillim nga ora 12:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 29-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 27.07.2020.
  2. Draft raport për reklamat politike me pagesë të transmetuara në periudhën 24 qershor-12 korrik 2020.
  3. Informata lidhur me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese për inicimin e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Dekreteve të miratuara me fuqi ligjore për zbatimin e ZAAVMU.
  4. Propozim-vendim për konkurs të pasuksesshëm për dhënie të licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal në rajonin e komunës së Kumanovës.
  5. Propozim-vendim për refuzimin e Kërkesës për pjesëmarrje në konkurs të barabartë për dhënie të licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal në rajonin e Komunës së Tetovës.
  6. Propozim-vendim për konkurs të barabartë të pasuksesshëm për dhënie të licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal në rajonin e Komunës së Tetovës.
  7. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility