Seanca nr.31 – 12.08.2022

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 31 e mbajti me datë 12.08.2022 (e premte) me fillim prej ora 10:30 nëpërmjet videokonferences

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 6-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 8.8.2022.
 2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 30-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 8.8.2022.
 3. Propozim-informacion drjetuar organit kompetent në lidhje me pretendimet(citimet) e transmetuesit për shkelje të të drejtave.
 4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike të operatorit MTEL nga Shkupi për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.
 5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike të operatorit VIVA NET nga Berova për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR Plus Forte nga Tetova për shkelje të nenit 15 të Ligjit për media.
 7. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ERA SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi(1) nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV M Arnaudov Mihajllo Ohër SHPKNJP për shkelje të nenit 64 paragrafi(1) nga LSHMAAV.
 9. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ERA SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi(1) dhe (3) nga LSHMAAV.
 10. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV-STAR SHPK Shtip për shkelje të nenit 98 paragrafi(2) nga LSHMAAV.
 11. Propozim për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për furnizimi publik-mallra: Pije për nevojat e Agjencisë.
 12. Propozim për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për furnizim publik-mallra: Pajisje zyre.
 13. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility