Seanca nr. 32- 09.11.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 32-të e mbajti me datë 09.11.2021 me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca 31-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 03.11.2021.
  2. Propozim për miratim „Udhëzues i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për monitorimin e zbatimit të standarteve për informim në raste të dhunës me bazë gjinore në media“.
  3. Propozim – udhëzim për zbatimin rregullave të sigurisë “për ekran të pastër” dhe “biro të pastër” gjatë përpunimit të të dhënave personale.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility