Seanca nr.32 – 10.09.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 32-të e caktoi më  10.09.2020 (e enjte), me fillim në ora14:00, që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim -procesverbalit nga seanca e 31-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , e mbajtur më,19.08.2020.
 2. Informacion në lidhje me procedurën e ndërprerë më pare pas dorëzimit të kërkesës për një konkurs të hapur për dhënien e licencës për transmetim televiziv në nivel shtetëror përmes transmetuesit dixhital multipleks tokësor, me një propozim-konkluzë.
 3. Propozim për shqiptimin e masës për kompaninë e transmetuesit publik RADIO TELEVIZIONI MAQEDONI Shkup-Televiziono Maqedonas-Programi i dytë transmetues (MRT2) për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 4. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin e transmetuesit TELEVIZIONI SONCE SHPKPV Prilep për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 5. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin tregtare për radio-aktivitetin e transmetimit TV SHUTEL SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin tregtare të transmetimit TELEVIZIONI POLOG SHPKPV Tetovë për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 7. Propzim për shqiptimin e masës për Kompanin tregtare të transmetimit TV К&М КISS&MENADASHPKPV Тетоvë për sjkelje të nenit 64 paragrafi 1 i LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin e transmetuesit KOMPANI 21- M SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 1dhe 3 i LSHMAAV.
 9. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin e transmetuesit TV_KANAL VIS SHPKPV Strumicë për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 10. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin transmetuese në radio-transmetim TV SHUTEL SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 3 i LSHMAAV.
 11. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin transmetuese KOMPANI 21-M SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3i Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
 12. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin KLAN MAQEDONI SHPKPV eksport-import Tetovë për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 I LSHMAAV dhe i Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
 13. Propozim për shqiptimin e masës për kompanin transmetuese TV SHENJA SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafi 7 i LSHMAAV.
 14. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure për prokurim publik –shërbime:Shërbime hidraulike dhe elektrike.
 15. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure për prokurim publik –shërbim:Ambjentimi dhe mirëmbajtja preventive e softuerit ekzistues për analizë të programeve në RA dhe TV-HABC
 16. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility