Seanca nr.32 – 10.09.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 32-të më 10 shtator 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 31-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 19 gusht 2020.
 2. Informacion në lidhje me procedurën e ndërprerë më parë pas kërkesës së paraqitur për shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim televiziv në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit dixhital tokësor, me propozim-konkluzion.
 3. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit publik RADIOTELEVIZIA E MAQEDONISË Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor (MRT2) për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAVVMU.
 4. Propozim për caktimin e masës ndaj Radiodifuzionit Tregtar TELEVIZIA SONCE DOOEL Prilep për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAAVMU.
 5. Propozim për caktimin e masës ndaj Shoqatës Tregtare për Radiodifuzion TV SHUTEL DOOEL Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAAVMU.
 6. Propozim për caktimin e masës ndaj Ndërmarrjes Tregtare Transmetuese TELEVIZIA POLOG DOOEL Tetovë për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAVVMU.
 7. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Tregtare Transmetuese TV K&M KISS&MENADA DOOEL Tetovë për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAVVMU.
 8. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit komercial KOMPANI 21 -M DOOEL Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të ZAAVMU.
 9. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Tregtare për Transmetim TV-KANAL VIS DOOEL Strumicë për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të ZAAVMU.
 10. Propozim për caktimin e masës ndaj Shoqatës tregtare për veprimtari radiodifuzive TV SHUTEL DOOEL Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 3 të ZAVVMU.
 11. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit komercial KOMPANI 21-M DOOEL Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga ZAVVMU dhe Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 12. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Tregtare dhe Transmetuese KLAN MACEDONIA DOOEL eksport-import Tetovë për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të ZAVVMU dhe Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 13. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit komercial TV SHENJA DOOEL Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafi 7 të ZAVVMU.
 14. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit të shërbimit publik: Shërbime hidraulike dhe elektrike.
 15. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e një posti për shërbimin e prokurimit publik: Mirëmbajtje adaptive dhe parandaluese e softuerit ekzistues për analizën e programeve RA dhe TV NAVS.
 16. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility