Seanca nr. 32 – 17.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 32-të e mbajti me datë 17.08.2022 me fillim në ora 16:10

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim- procesverbalit nga seanca e 31-të e Këshillit të Agjencisë të Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 12.8.2022.
  2. Propozim-Vendim për marrjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive IRIS SHPK Shtip.
  3. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility