Seanca nr.33 – 25.09.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 33-të më datë 25 shtator 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 32-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 10 shtator 2020.
 2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e licencës për transmetim televiziv të transmetuesit.
 3. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Tregtare Transmetuese Televizioni IRIS SH.PK Shtip për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të ZAVVMU.
 4. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Tregtare për Transmetim TV-KANAL VIS DOOEL Strumicë për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të ZAVVMU.
 5. Propozim për caktimin e masës ndaj Shoqatës tregtare për veprimtari radiodifuzive TV SHUTEL DOOEL Shkup për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të ZAAVMU.
 6. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Transmetuese Tregtare Televizioni IRIS SH.PK Shtip për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 7. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë Tregtare Transmetuese TELEVIZIA POLOG DOOEL Tetovë për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 8. Propozim për caktimin e masës ndaj Radiodifuzionit Komercial Televizioni IRIS DOO Shtip për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të ZAMVM-së dhe Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 9. Propozim-vendim për ndryshim të strukturës pronësore të Radio Fama nga Tetova.
 10. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve për qasje në sistemin e shpërndarjes së internetit të Regjistrit Qendror të RS Maqedonisë.
 11. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility