Seanca nr. 33 -25.8.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 33-të e mbajti me datë 25.8.2022 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 7-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 17.8.2022.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 32-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 17.8.2022.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike kundër TV Iris nga Shtipi për shkeljen e nenit 15 nga Ligji për media.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike për Shoqërinë tregtare për veprimtari-radiodifuzive TV Shutel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga Ligji për Shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike për Shoqërinë tregtare për veprimtari-radiodifuzive TV Shutel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga Ligji për Shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike për Shoqërinë tregtare për veprimtari-radiodifuzive TV Shutel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 nga Ligji për Shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike për Shoqërinë tregtare për veprimtari-radiodifuzive TV Shutel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
  8. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV K&M KISS&MENADA SHPKNJP Tetovë për shkelje të nenit 75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor.
  9. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility