Seanca nr. 34 – 06.09.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 34-ët e mbajti me datë 06.09.2022 me fillim në ora 12:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 33-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 25.8.2022.
  2. Propozim për miratimin e Raportit për transmetimin me pagesë të reklamimit  politik në fushatën zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2022 – Zgjedhje për anëtarë të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën tjetër të periudhës zgjedhore.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZION SONCE SHPKNJP Prilep për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV SHUTEL nga Shkupi për shkelje të nenit 15 nga Ligji për media.
  5. Propozim për shpalljen e njoftimit  publik për krijimin e marëdhënies së punës dhe zbatimin e procedurës për punësim me afat të caktuar, me propozim-vendim dhe propozim-njoftim publikë.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility