Seanca nr.34 – 25.09.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 34-të më datë 25.09.2020, me fillim nga ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 33-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 25 shtator 2020.
  2. Propozim për dhënien e miratimit për plotësimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2020 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive.
  3. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility