Seanca nr. 34 – 26.11.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancn e 34-ët e mbajti me datë 26.11.2021 me fillim në ora 14:10.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca 33-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më  17.11.2021.
  2. Propozim-vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv ndaj KTR TV NOVA SHPK  Gjevgjeli.
  3. Propozim-vendim për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj KTR RADIO AKTUEL Manastir SHPKPV.
  4.  Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility