Seanca nr. 34, dt. 24.8.2012

KRD do të mbajë Seancën e vet të 34-të më 24.8.2012 (e premte), në orën 12.30, me këtë rend dite:

1. Ndryshim i Planit financiar të Këshillit të Radiodifuzionit për vitin 2012.    
2. Ndryshim dhe plotësim i Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2012 të Këshillit të Radiodifuzionit të RM (Teksti i pastruar) nr.01- 4100/1, dt. 27.07.2012.       
3. Marrëveshje për zbatimin e furnizimit publik grupor për të ndërtuar objekt administrativ.
4. Propozim-Vendim për reprezentacion për jubileun  “15 vjet Këshill të Radiodifuzionit të RM”.

Mbledhja është e mbyllur për mediat, nga shkaku se bëhet fjalë për raport afarist të KRD.Accessibility

Accessibility