Seanca nr. 34 me datë 04.06.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 34 do ta mbaje me datë 04.06.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 11…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 34 do ta mbaje me datë 04.06.2014 (e mërkurë), me fillim prej ora 11.

Redi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 33 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , e mbajtur me datë 30.05.2014.

2. Informacion në lidhje me nismën e procedurës së mëparshme për hulumtimin e hapjes së falimentimit ndaj Shoqërisë tregtare radiodifuzive “TELEVIZIONI NOVA” Shkup.

3. Informacion në lidhje me letrën (numri ynë. 09-2643/2 me datë 30.05.2014) nga Avokati Aleksandra Gavrillovska, ndihmës i Shoqërisë për produksion filmi, art dhe botime Shortkat eksport-import Shkup.

4. Raport nga realizimi i auditimit gjatë punës në zyrat e arkivit.

5. Informacion në lidhje me njoftimin e dorëzuar nga SHTR – Operatori i rrjetit kabllor KABEL – NET Strumicë.

6. Propozim – vendim për miratimin e mjeteve për mirëmbajtjen, servisimin dhe testimin e aparateve kundër zjarit.

7. Informacion për nevojën e furnizimit të makinës për shkatërrimin e letrave për nevojat e e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me propozim – vendim.

8. Kërkesë nr. 11-254 me datë 22.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 6 të SHTR – operator i rrjetit kabllor GIV dhe etj Gostivar.

9. Kërkesë nr. 11-254 me datë 22.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Giv dhe etj Gostivar.

10. Kërkesë nr. 11-259 me datë 29.05.2014, për regjistrimin e pakos së servilit programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime IP SISTEMS eksport – import Kumanovë.

11. Kërkesë nr. 11-260 me datë 30.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 7 të KDS Kabelnet Prilep.

12. Kërkesë nr. 11-260 me datë 30.05.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 3 të KDS Kabelnet Prilep.

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility