Seanca nr. 34. Më datë 10.07.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 34 do ta mbaje më datë 10.07.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

 

1. Miratim i proces verbalit nga seanca nr. 29- të e këshillit e mbajtur më datë 14.06.2013

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 30- të e Këshillit e mbajtur më datë 19.06.2013

3. Informacion për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive pas përllogaritjeve të dorëzuara të shoqërive tregtare radiodifuzive

4. Informacion në lidhje me informatat e mara nga Agjencia për komunikime elektronike për shfrytëzimin e radio frekuencave 102.2 MHz nga ana e Shoqërisë tregtare radiodifuzive Di-XHej –Strugë, me propozim vendim

5. Analizë e ndjekjes së strukturës pronësore të transmetuesve dhe obligimeve të tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisë në periudhë prej 01 janar deri më 30 qershor 2013.

6. Informacion në lidhje me marrjen e aktiviteteve në pajtueshmëri të punëve të Këshillit me dispozitat e Ligjit për sigurim privat

7. Raport përfundimtar për kryerjen e revizionit të ndjekjes së rekomandimeve të shtuara në raportin përfundimtar për kryerjen e revizionit në bazë të menaxhimit dhe strukturës së kontrolleve të IPA grupit të specifikuar në Këshillin e Radiodifuzionit nr. 01-5102/3 më datë 07.11.2012

8. Kërkesë nr. 11.297 më datë 26.06.2013, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 18 të shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND – Shkup, për qytetin e Kumanovës

9. Kërkesë nr. 11.300 më datë 26.06.2013, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 18 Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND – Shkup, për qytetin e Tetovës

10.  Kërkesë nr. 11.299 më datë 26.06.2013, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 19 Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND – Shkup, për qytetin e Velesit

11. Kërkesë nr. 11.298 më datë 26.06.2013, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 20 Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND – Shkup, për qytetin e Shkupit

12. Kërkesë nr. 11.244 më datë 10.06.2013, për regjistrimi e pakos digjitale së servisit  programor nr. 15 të SHTR operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen

13. Kërkesë nr. 11-249 më datë 12.06.2013 për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 16 të SHTR operatori i rrjetit kabllor Kanal16 – Resen

14. Kërkesë nr. 11-243 më datë 10.06.2013 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 18 të SHTR- operator i rrjetit  kabllor Kanal 16 – Resen

15. Kërkesë nr. 11-247 më datë 12.06.2013 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 19 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 – Resen

16. Kërkesë nr. 11-301 më datë27.06.2013 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 42 Telekomi Maqedonas SHA Shkup

17. Kërkesë nr. 11 – 301 më datë 18.06.2013 për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikim PET NET – Gevgeli

18. Kërkesë nr. 11-307 më datë 02.07.2013 për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për telekomunikim PET NET Gevgeli

19. Kërkesë nr. 11-249  më datë 12.06.2013 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS – VT Probishtip

20. Kërkesë nr. 11-285 më datë 17.06.2013 për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 18 të Shtr operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, filialet kabllorë – pako digjitale për qytetet Shkup, Veles, SHtip, Manastir, Sh. Nikollë, Strumicë, Koçan, Negotino, Radovish dhe Kavadarc

21. Kërkesë nr. 11-68 më datë 01.04.2013 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 11 të SHoqrisë për tregti she shërbime TOTAL TV – Shkup

22. Raport nga udhëtimi zyrtar në Lubljanë më datë prej 19 deri më 22 qershor 2013, e përgatitur nga Kryetari i Këshillit Dr. Zoran Trajçevski, anëtari i Këshillit Lazo Petrushevski dhe Mr Emilija Janevska

23. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility