Seanca nr.35 – 05.10.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 35-të e caktoi më  05.10.2020( e hënë), me fillim në ora14:00, që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 33-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ,mbajtur më 25.09.2020.
 2. Miratim i Propozim -procesverbalit nga seanca e 34-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , mbajtur më 25.09.2020.
 3. Propozim-paraqitje për plotësimin në pjesëmarrje në një konkurs publik për dhënien e licencës për qëllime jofitimprurëse institucionit transmetues për radiotransmetim të një shërbimi programor në nivel lokal në territorin e komunës së Tetovës.
 4. Hartimin-udhëzime për sigurimin e mundësive të dëgjimit të shërbimit mediatik audioviziv për personat me aftësi të kufizuar.
 5. Propozim për fillimin e procedurës për heqjen e licencës për transmetim televiziv në nivel lokal të TRD Jovan Trpeski TV MORIS SHPKPV Ohrid.
 6. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë së Radio Kiss nga Tetova.
 7. Propozim -vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë së TV Kanal Vizija nga Prilepi.
 8. Propozim për dhënien e miratimit për zhvilimin e një procedure për prokurim publik-shërbime: Studim për përcaktimin e arsyetimit për zhvillimin e një konkursi publik për dhënien e licencës televizive transmetuesit në nivel shtetëror përmes multipleksit dixhital tokësor.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure prokurim publik-shërbim nga biroja për përkthim.
 10. Propozim për dhënien e aprovimit për zbatimin e procedurës prokurim publik – mallrave:iI imët dhe i harxhueshëm material informatik.
 11. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility