Seanca nr. 36-të më datë 19.07.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 36-të do ta mbaje më datë 19.07.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i proces verbalit nga seanca nr. 33 e Këshillit e mbajtur më datë 03.07.2013

2. Miratim i proces verbalit nga seanca nr. 34 e Këshillit e mbajtur më datë 10.07.2013

3. Informacion në lidhje me kërkesën e SHTR 24 Vesti – Shtip (numri ynë 11.3137/1 më datë 15.07.2013)

4. Informacion në lidhje me SHTR TV Era – Shkup (numri ynë 11-3142/1 më datë 15.07.2013)

5. Propozim vendim për ndryshimin e vendimit për nevojën e furnizimeve publike nr. 02-2598/1 më datë 03.06.2013

6. Informacion në lidhje me kompensimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive pas inicimit të procedurës për marrjen e lejes

7. Informacion në lidhje me të drejtat ekskluzive për transmetimin e ndeshjeve të Kampionatit botëror në Formula 1 në territorin e Republikës së Maqedonisë

8. Kërkesë nr. 11-313 më datë 05.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 11 të DIGI PLUS MULTIMEDIA nr. 70/5 1000 Skopje

9. Kërkesë nr 11-47 më datë 28.02.2012 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 5 SHTR – operator I rrjetit të komunikacionit public GIV- Gostivarë nr. 217 Gostivar

10. Kërkesë nr. 11-309 më datë 28.02.2012 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 9 SHTR – operator I rrjetit të komunikacionit publik INFEL KTV – Ohër

11. Kërkesë nr. 11-345 më datë 12.07 .2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 44, Telekomit Maqedonas SHA Shkup

12. Kërkesë nr.11-320 më datë 12.07.2013 për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 45, Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu , tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND –Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit, Prilepit .

13. Kërkesë nr. 11-319 më date 12.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 20, Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu , tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND –Shkup, për qytetin e Prilepit

14. Kërkesë nr. 11-322 më date 16.07.2013 për regjistrimin e paketës digjitale servisi programor nr. 46, Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu , tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA BROUDBEND –Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit, Prilepit .

15. Versionet e punës, Procedura të shkruara nga Sekretariati i Këshillit, në lidhje me konkluzionin nr. 02-2174/12 më datë 07.06.2013

16. Raport nga punëtoria për përgjegjësinë civile dhe penale për prishjen e së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale, mbajtur më datë 29 dhe 30 maj 2013

17. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility