Seanca nr.37 – 14.10.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 37-të e caktoi më  14.10.2020( e mërkur), me fillim në ora15:30, që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 6-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , mbajtur më 10.2020.
 2. Miratim i Propozim-procesverbalit e seancës së 36-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ,mbajtur më  07.10.2020.
 3. Propozim-vendim për ndalimin e procedurës për heqjen e licencëspër transmetim televiziv të radiotransmetuesit.
 4. Propozim-vendim për konkurs publik të pasuksesshëm, për dhënien e licencës për një institucion transmetimi jofitimprurës për radiotransmetim të programeve në shërbim lokal,në komunën e Tetovës.
 5. Propozim për shqiptimin e një mase për Kompaninë tramsmetuese SKAJ RADIO Teodor SHPKPV-Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media..
 6. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin transmetuese URBAN FM RADIO SJPKPV Shkup për shkelje të nenit 14 i Ligjit për media .
 7. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin transmetuese SKAJ RADIO Tedor SHPKPV-Shkup për shkelje të nenit 80 paragrafi 7, 8 dhe 9 i LSHMAAV .
 8. Propozim për shqiptimin e masës për Kompanin transmetuese SKAJ RADIO Teodor SHPKPV -Shkup për shkelje të nenit 51 paragrafi1 i LSHMAAV.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për vendim prokurim të mallrave, për nevojat e Agjencisë,me vlerë të përcaktuarnënpragjet e vlerës për zbatimin e Ligjit për prokurim publik.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për zhvillimin e një procedure prokurim publik-shërbime: Mirëmbajtjen dhe servisimin e automjeteve zyrtare motorike.
 11. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility