Seanca nr.37 – 14.10.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 37-të më 14 tetor 2020, me fillim nga ora 15:30.

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Procesverbalit të Seancës së 6-të Publike të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 7 tetor 2020.
 2. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 36-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 7 tetor 2020.
 3. Propozim-vendim për ndërprerjen e procedurës së nisur për heqjen e licencës për transmetim televiziv të radiodifuzerit.
 4. Propozim-vendim për konkurs publik të pasuksesshëm për dhënie të licencës për institucion transmetues jofitimprurës për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel lokal, në zonën e komunës së Tetovës.
 5. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit SKY RADIO Teodor DOOEL – Shkup për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 6. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit komercial URBAN FM RADIO DOOEL Shkup për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 7. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit SKY RADIO Teodor DOOEL – Shkup për shkelje të nenit 80 paragrafët 7, 8 dhe 9 të ZAVVMU.
 8. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit komercial RADIO ZONA M-1 Svetlana DOOEL Shkup për shkelje të nenit 80 paragrafët 7, 8 dhe 9 të ZAAVMU.
 9. Propozim për caktimin e masës ndaj radiodifuzionit SKY RADIO Teodor DOOEL – Shkup për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të ZAVVMU.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për prokurimin e mallrave, për nevojat e Agjencisë, me vlerë të parashikuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për Prokurim Publik.
 11. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për shërbimin e prokurimit publik: Mirëmbajtje dhe servisim i mjeteve motorike zyrtare.
 12. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility