Seanca nr. 37 – 29.9.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 37-të e mbajti më datë 29.9.2022, me fillim në ora 14:15.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 36-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 29.9.2022.
  2. Propozim për dhënien e miratimit për plotësimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik në vitin 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive Nr.05-563/2 datë 08.02.2022.
  3. Propozim-vendim për dhënie të ndihmës financiare-Donacion të EF-EM 3-Sportsko Radio SHPKNJP Shkup, për organizimin e 30-të jubilar “Turniri në futboll të vogël në media 2022”.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility