Seanca nr. 37 më datë 26.07.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 37-të do ta mbaje më datë 26.07.2013 (e premte) me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 33 e Këshillit e mbajtur më datë 03.07.2013

2. Raport i përfunduar i Këshillit të Radiodifuzionit për projektin “Digjitalizimi i televizionit në Evropën Juglindore (SEE Digi TV)”

3. informacion për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive

4 Analiza e tregut të veprimtarisë radiodifuzive për vitin 2012

5 Analizë gjyqësore e shkeljes së proceseve për shkak të mos efikasitetit të shqiptimit të shkeljeve të sanksioneve në inicimin e shkeljes së procedurave kundër operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik (në periudhë prej 2006 deri në qershor 2013)

6 Të ndryshmeAccessibility

Accessibility