Seanca nr 37ë mbajtur më 04.09.2012

Këshilli  për  radiodifuzion i RM-ës seancën e  37 e ka caktuar më datë  04.09.2012 (e martë), me fillim prej orës 10:30.

Për mbledhjen propozohet në vazhdim:

Rend dite:

1. Informacion për përmbushjen  e detyrave të vërtetuara nga miratimi për të tërhequr vendimin për marjen e lejes për veprimtari radiodifuzive nga shoqata radiodifuzive D-J Sllave DOOEL.

2. Informatë në lidhje me informacionet e ardhura  për  aksionarët  TRD Televizionit MAKPETROL  DOOEL  Shkup, shoqata e ndërmarjes radiodifuzive ALLFA TV DOOEL Shkup, TRD TV SKOPIE  DOOEL Shkup,  TRD Televizioni IRIS DOO Shtip, si dhe të dhëna mbi sasinë e depozitave të tyre në drejtim të respektimit të nenit 11 të Ligjit për veprimtari radiodifuzive.

 

3. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility