Seanca nr.38 – 21.10.2020

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 38-të e caktoi më 21.10.2020  (e mërkur,) me fillim në ora14:10,  që do të mbahet përmes një video konference.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 7-të publike e Këshillit të Agjencisë për shërbims mediatike audio dhe audiovizuele ,mbajtur më 14.10.2020.
 2. Miratim i Propozim procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 36-të i Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,mbajtur më  10.2020.
 3. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 37-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 14.10.2020.
 4. Rishikimi i raporteve tremujore të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01 korrik deri më 30 shtator 2020.
 5. Propzim për shqiptimin e masës vërejtje publike i operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit. 141 nga LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit 143 paragrafi 5 nga LSHMAAV.
 7. Propozim-vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD Vizhn BM-TV KANAL VIZIJA SHPKPV Shkup.
 8. Propozim-vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD Jovan Trpeski TV MORIS SHPKPV Ohër.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për kryerjen e një procedure prokurim publik–shërbim:Shërbime shtypshkronje.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për kryerjen e një procedure prokurim publik–shërbime: Inspektimi teknik i ashensorëve dhe platformës.
 11. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve finansiare për rinovimin e 2 përdoruesve të bazës elektronike të lëshimeve në „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
 12. Të ndryshm


Accessibility

Accessibility