Seanca nr.38 – 21.10.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 38-të më datë 21 tetor 2020, me fillim nga ora 14:10.

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Procesverbalit të Seancës së 7-të Publike të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 14 tetor 2020.
 2. Miratimi i Procesverbalit të vazhdimit të parë të seancës së 36-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime
 3. Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 14 tetor 2020.
 4. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 37-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 14.10.2020.
 5. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për periudhën nga 1 korriku deri më 30 shtator 2020.
 6. Propozim për vërejtje publike operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit. 141 i ZAVMU.
 7. Propozim për vërejtje publike operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit. 143 paragrafi 5 i ZAVMU.
 8. Propozim-vendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të T RD Vižn BM-TV KANAL VIZIJA DOO Shkup.
 9. Propozim-vendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të T RD Jovan Trpeski TV MORIS DOOEL Ohër.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për shërbimin e prokurimit publik: Shërbimet e printimit.
 11. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit të shërbimit publik: Rishikimi teknik i ashensorëve dhe platformave.
 12. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve financiare për rinovimin e 2 qasjeve të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve të “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
 13. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility