Seanca nr. 39 – 06.10.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 39-të e mbajti më datë 06.10.2022 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 38-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 29.9.2022.
  2. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit VINSAT KABEL nga Vinica për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit KABEL nga Strumica për shkelje të nenit 141nga LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit KANAL16 nga Resnja për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit NEOTEL SHPK nga Shkupi për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit SIGNAL-NET nga Kumanova për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  7. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit SPAJDER-NET nga Gjevgjlia për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  8. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje ndaj operatorit ALTRA – SAT 2000 nga Ohri për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility