Seanca nr. 39-të më datë 20.08.2013

Këshilli i radiodifuzionit (KRD) seancën nr. 39-të do ta mbaje më datë 20.08.2013 ( e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

 1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 35-të e Këshillit e mbajtur më datë 15.07.2013
 2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 36-të r Këshillit e mbajtur më datë 19.07.për të cilën kishte edhe një vazhdimësi e mbajtur më datë 23.07.2013
 3. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë radiodifuzive SHTR – TV D1 Delçevë transmetuar më datë 7 qershor 2013
 4. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR KLUB FM Shkup, transmetuar më datë 26 qershor 2013
 5. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR KTV Kavadarci, transmetuar më datë 26 qershor 2013
 6. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Radio Fortuna Shkup, transmetuar më datë 23 qershor 2013
 7. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë tregtare radiodifuzive ZLATEN KANAL import – eksport Kriva Palankë transmetuar më datë 16 qershor 2013
 8. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV SITEL 2 Shkup, transmetuar më datë 31 qershor 2013
 9. Informacion për Radion Universitare Studenti FM 92,9 Shkup pas inicimit të procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodfiuzive
 10. Informacion për kërkesën e RA Kanal 77 nga Shtipi për miratimin e ndërrimit të strukturës pronësore
 11. Kërkesë nr. 11-324 më datë 24.07.2013, për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir
 12. Kërkesë nr. 11-325 më datë 26.07.2013 për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 46 të Telekomit Maqedonas –SHA Shkup
 13. Kërkesë nr. 11-329 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime FIBER NETVORKS Shkup
 14. Kërkesë nr. 11-330 më datë 31.07.2013, për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 1 të Shiqërisë për prodhimtari fitimprurëse dhe shërbime, FIBER NETVORKS Shkup
 15. Kërkesë nr. 11-331 më datë 31.07.2013, për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për komunikim inxhinieringgu, softuer, tregti dhe shërbime MULTIMEDIA – NET Shkup
 16. Kërkesë nr. 11-332 më datë 31.07.2013 , për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 17 të SHTR operator I rrjetit kabllor Kanal 16 Resen
 17. Kërkesë nr. 11-333 më datë 31.07.2013 , për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 20 të SHTR operator I rrjetit kabllor Kanal 16 Resen
 18. Kërkesë nr. 11-338 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 4 të SHTR operator i rrjetit kabllor KABEL – NET Strugë
 19. Kërkesë nr. 11-339 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gevgeli
 20. Kërkesë nr. 11-353 më datë 09.08.2013 për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 12 të Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV Shkup
 21. Kërkesë nr. 11-354 më datë 13.08.2013, për regjistrimin e paketës të servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për telekomunikim inxhieniringu , softuer, tregti dhe shërbime KOMBO 2003 Shkup
 22. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility