Seanca nr.4 – 07.02.2022

REDNI I DITËS

  1. Miratim i procesverbalit nga seanca e  3-tëe Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizueта седница на Советот на Агенцијle mbajtur me datë 27.01.2022.
  2. Propozim për dhënien e miratimit për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2022 i Agjencisë për shërbime mediatike audi dhe audiovizuele nr.05.48070д 27.12.2021.
  3. Propozim vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR TV Shutel nga Shkupi.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility