Seanca nr.4 – 25.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 4-ët me datë 25.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 13:05.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 3-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 15.1.2024.
  2. Propozim – vendim për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR BALKAN FM RADIO SHPKNJP Gostivar.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR Metropolis Radio SHPK Shkup, për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  5. Propozim – vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR 24 VESTI SHPKNJP Shtip.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Marje me qira hapësirë për publikimin e shpalljeve në gazetat ditore.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajtja e instalimit SPRINKLER zjarrfikës (nënstacion i thatë, spërkatës dhe pompa) dhe mirëmbajtja e pajisjeve AKZ.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility