Seanca nr. 40 – 13.11.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 40-të më 13 nëntor 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 39-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 06.11.2020.
  2. Draft plani vjetor për mbikëqyrjen e programit për vitin 2021.
  3. Draft plani vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes administrative për vitin 2021.
  4. Draft programi i punës së Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2021 (me Draft Programin e Aktiviteteve të Planifikuara dhe Draft Planin Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2021).
  5. Projekt Udhëzime për Reklamimin Politik me pagesë për Zgjedhjet e Parakohshme Vendore 2020.
  6. Propozim për caktimin e masës ndaj Kompanisë TRD 21-M DOOEL Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të ZAVVMU dhe Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility