Seanca nr. 40 më datë 23.08.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 40-të do ta mbaje më datë 23.08.2013 (e premte) me fillim prej ora 11.00

Rendi i ditës

  1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 37-të e Këshillit. E mbajtur më datë 26.07.2013
  2. Informacion për veprimin e transmetuesve pas paralajmërimeve dhe masave të shqiptuara për shkak të mos përmbushjes së obligimeve për dorëzimin e të dhënave për punën ekonomike në vitin 2012.
  3. Informacion për veprimin e transmetuesve pas paralajmërimit dhe masave të shqiptuara për shkak të publikimit të të dhënave për punën gjatë vitit të kaluar më 31 mars.
  4. Informacion për plotësimin e obligimeve për publikimin e të dhënave për punën e transmetuesve gjatë vitit të kaluar më 30 qershor.
  5. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility