Seanca nr 41 mbajtur më 01.10.2012

Seanca nr 41 e 01.10.2012 me fillim prej orës 13:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratimi i procesverbalit  nga mbledhja e 38 –të e këshillit, e mbajtur më 13.09.2012, për të cilën kishte edhe një vazhdimësi e mbajtur më 18.09.2012.

 

2. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 39-të e këshillit, e mbajtur më 18.09.2012

 

3. Informacioni  reth  kerkesës për pëlqimin e ndrimit të strukturës pronësore të shoqatës radiodifuzive KANAL 5 DOOEL nga Shkupi.

 

4. Informacion për respektimin e nenit  11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive nga ana e radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë.

 

5. Raport final për kryerjen e revizionit  të procesit për dhënien e miratimit për ndryshimin e strukturës të radiodifuzerëve,  që është e paraparë në Planin strategjik , për revizion të brendshëm për periudhën nga 2012 deri më 2014 dhe në planin vjetor  për revizion të brendshëm për vitin 2012.

 

6. informacion për kërkesën e ndryshimit të planit vjetor  për kryerjen e revizionit të brendshëm për vitin 2012 me numër  arkivues  01-4290/3 të 01.12.2011 dhe Plan- Propozues për të kryer revizion të brendshëm për vitin 2012.

 

7. Propozim-Shpallje për shitjen  me ankand publik me artikull  lëvizës në pronësi të Këshillit për radiodifuzion të RM.

 

8. Propozim-Vendim për shitjen e menjëhershme  në marrëveshje të drejtpërdrejtë me blerësin  për veturën markë LANÇIA K 2.0 LS, me targa të regjistrimit SK-058-II.

 

9. Propozim-Marveshje për shitjen e veturës markë LANCIA K 2.0 LS, me targat e regjistrimit SK-058-II.

 

10. Raport për pjesëmarrje në mbledhjen e 7-të  të Digi TV projektit , i mbajtur në Sarajevë më 13 dhe 14 shtator të vitit 2012, i përgatitur nga Goran Radunoviq, udhëheqës i Sektorit për punë financiare dhe  ekonomike.

 

11. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility