Seanca nr. 41 më datë 30.08.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 41 do ta mbaje më datë 30.08.2013 (e premte) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës       

 1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 38-të e Këshillit e mbajtur më datë 31.07.2013
 2. Informacion për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive, pas përllogaritjeve të dorëzuara më 15 gusht 2013
 3. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TV STAR – Shtip (regjioni D3- Turtel) transmetuar më datë 15 qershor 2013
 4. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR Televizioni IRIS – Shtip (regjioni D3 Turtel) transmetuar më datë 24 qershor 2013
 5. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR VIZHN –BM, Prilep (regjioni D5 – Pelister) transmetuar më datë 25 qershor 2013
 6. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TV – KANAL VIS – Strumicë (regjioni D4 – Boskija) transmetuar më datë
 7. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TELEVIZIONI TIKVESHIJA Kavadarci (regjioni D1 CRN VRV – VELES)transmetuar më datë 30 qershor
 8. Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive për vitin 2012
 9. Informacion në lidhje me projektin e KRD-ës nga IPA TAIB 2009 “ Forcimi i kapaciteteve administrative të trupave rregullator për mediet e telekomunikacionit për rregullim efikas të serviseve të reja digjitale dhe shërbimevepër shumë qëllime”
 10. Informacion në lidhje me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për përcaktimin të personave juridik të cilët janë të detyruar të kenë sigurim personal në pajtueshmëri me Konkluzionin nr. 02-3037/7 më datë 10.07.2013
 11. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility