Seanca nr. 44- 10.12.2020

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 44-të e mbajti me datë 10.12.2020 me fillim me fillim prej ora 17:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Proces-verbalit nga seanca e 43-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 04.12.2020.
  2. Propozim-vendim për marjen e lejes për emetim televiziv të një radiodifuzeri.
  3. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility